หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซีเนาะซีแน
อักษรล้านนา
ซีโนอฯะซีแน
เทียบอักษรไทย
[ซีเนาะซีแน]
ความหมาย

ก.เคล้าเคลีย,กระจู๋กระจี๋

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซีเนาะซีแน (ซีโนอฯะซีแน)