หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซี
อักษรล้านนา
ซี
เทียบอักษรไทย
[ซี]
ความหมาย

น.เรียกตะไบว่า เหล็กซี; ก.ทำให้คม เช่น ซีมีด - ตะไบมีดให้คม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซี (ซี)