หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซิว
อักษรล้านนา
ซิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ซิว]
ความหมาย

น.ชื่อปลาน้ำจืดมีหลายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ตาโต เกล็ดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิว (ซิวฯ)