หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซิมนา
อักษรล้านนา
ซิมฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ซิมนา]
ความหมาย

ก.ปลูกข้าวกล้าแทนส่วนที่เสียหาย; แซมนา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิมนา (ซิมฯนาฯ)