หน้าหลัก
ซิม
[ซิม]

ก.เติมส่วนที่ขาด,แทรกเข้าไปในระหว่าง (ถ้าใช้กับหลังคาเรียก ซอน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิม ()