หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซิด
อักษรล้านนา
ซิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซิด]
ความหมาย

ว.ชิด,ใกล้,แนบ,ติด; นอนซิดกั๋น - นอนใกล้กัน, นั่งซิดซี - นั่งใกล้ชิดสนิทแนบแบบมันในอารมณ์ ก.ใช้มีดตัดหรือเฉือนออกเพียงเล็กน้อย เช่น ซิดกิ่งไม้ - เอามีดตัดกิ่งไม้ออกเล็กน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิด (ซิดฯ)