หน้าหลัก
ซิงฮิง
ซิงฯฮิงฯ
[ซิงฮิง]

ดู...จิงฮิง

จิงฮิง
ชิงฯริงฯ
[ชิงริง]

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่มีสีแดงอ่อนๆ เรื่อๆ; เช่น แก้มแดงจิงฮิง-แก้มแดงเรื่อๆ, ดอกไม้สีแดงจิงฮิง- ดอกไม้สีแดงอ่อนๆ; แดงซิงฮิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซิงฮิง (ซิงฯฮิงฯ)