หน้าหลัก
ซาวเข้า
ซาวเข้า
[ซาวเข้า]

ก.ล้างขัดข้าวก่อนก่อนที่จะนำไป ตัม นึ่ง หรือหุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาวเข้า ()