หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาวห้า ซะตาง
อักษรล้านนา
ซาวฯห้าซะทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาวห้าซะตาง]
ความหมาย

น.๒๕ สตางค์ หรือ ๑ สลึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาวห้าซะตาง (ซาวฯห้าซะทาฯงฯ)