หน้าหลัก
ซาวห้าซะตาง
ซาวห้าซะตาง
[ซาวห้าสตางค์]

น.๒๕ สตางค์,๑ สลึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาวห้าซะตาง ()