หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซายแก้ว
อักษรล้านนา
ซายฯแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ซายแก้ว]
ความหมาย

น.แร่ควอตซ์เม็ดเล็กๆ สีขาวใส ใช้ทำแก้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายแก้ว (ซายฯแก้วฯ)