หน้าหลัก
ซายหย๋ะ
[ซายหยะ]

น.ทรายหยาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายหย๋ะ ()