หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซายม๊อก
อักษรล้านนา
ซายฯมัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ซายม๊อก]
ความหมาย

ว.ทรายที่เป็นผงละเอียด; ซายมุก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายม๊อก (ซายฯมัอฯก)