หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซายมุก
อักษรล้านนา
ซายฯมุก
เทียบอักษรไทย
[ซายมุก]
ความหมาย

ดู...ซายม๊อก

ออกเสียงล้านนา
ซายม๊อก
อักษรล้านนา
ซายฯมัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ซายม๊อก]
ความหมาย

ว.ทรายที่เป็นผงละเอียด; ซายมุก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายมุก (ซายฯมุก)