หน้าหลัก
ซายมาน
[ซายมาน]

น.พื้นทรายที่มีน้ำขังอยู่ข้างล่าง เมื่อขึ้นเหยียบกระเพื่อมเหมือนฟองน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายมาน ()