หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซายมาน
อักษรล้านนา
ซายฯมานฯ
เทียบอักษรไทย
[ซายมาน]
ความหมาย

น.พื้นทรายที่มีน้ำขังอยู่ข้างล่าง เมื่อขึ้นเหยียบกระเพื่อมเหมือนฟองน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซายมาน (ซายฯมานฯ)