หน้าหลัก
ซาย
[ซาย]

น.ทราย - ก้อนแร่ ก้อนหินขนาดเล็กมาก มีลักษณะร่วนซุยไม่เกาะกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาย ()