หน้าหลัก
ซาบ
ซาปฯ
[ซาบ]

ก.กระซิบเบาๆที่ซอกหู; ซุบซาบ,ซูบซาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาบ (ซาปฯ)