หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซาบ
อักษรล้านนา
ซาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซาบ]
ความหมาย

ก.กระซิบเบาๆที่ซอกหู; ซุบซาบ,ซูบซาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซาบ (ซาปฯ)