หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซากต๋าย
อักษรล้านนา
ซากฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซากตาย]
ความหมาย

ว.ใช้เป็นคำด่าผู้ที่มีความประพฤติไม่ดี; ไอ่ซากต๋าย - ไอ้เดนตาย หมายถึงคนที่เหลือแต่ซาก ส่วนใจตายแล้ว; ซากฮ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซากต๋าย (ซากฯตายฯ)