หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซั้งบ่าแต๋ง
อักษรล้านนา
ซั้งฯบ่าฯแตงฯ
เทียบอักษรไทย
[ซั้งบ่าแตง]
ความหมาย

น.หลักหรือสิ่งที่ให้แตงทอดเถาเลื้อยพันขึ้นได้; สำ.บ่าแต๋งบ่ขึ้นซั้ง - คำเปรียบเปรยหรือ เยาะเย้ยคนที่ไม่มีคุณภาพไร้ความสามารถ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซั้งบ่าแต๋ง (ซั้งฯบ่าฯแตงฯ)