หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซั้ง
อักษรล้านนา
ซั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ซั้ง]
ความหมาย

ว.ค้าง,ราวเกาะ,ที่พัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซั้ง (ซั้งฯ)