หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซับ
อักษรล้านนา
ซัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซับ]
ความหมาย

น.ทรัพย์-เงินตรา,ของมีค่า,สมบัติพัสถาน,วัตถุซึ่งอาจมีราคาและอาจถือกรรมสิทธิ์ได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ก.สับ - อามีดหรือของมีคมฟันลงไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซับ (ซัปฯ)