หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซักหว่าง
อักษรล้านนา
ซักฯห่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ซักหว่าง]
ความหมาย

ว.สักระยะหนึ่ง; สั๋กหว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักหว่าง (ซักฯห่วฯางฯ)