หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซักหน้อย
อักษรล้านนา
ซักฯห้นฯอฯย์
เทียบอักษรไทย
[ซักหน้อย]
ความหมาย

ว.สักเล็กน้อย,เพียง เล็กน้อย; สั๋กหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักหน้อย (ซักฯห้นฯอฯย์)