หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซักบึ๋ดซักเมื่อ
อักษรล้านนา
ซักฯบึดฯซักฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ซักบึดซักเมื่อ]
ความหมาย

ว.ชั่วครู่ชั่วยาม; สั๋กบึ๋ดสั๋กเมื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซักบึ๋ดซักเมื่อ (ซักฯบึดฯซักฯเมิ่อฯอ)