หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซัก
อักษรล้านนา
ซักฯ
เทียบอักษรไทย
[ซัก]
ความหมาย

น.เรียกลูกประคำดีควายว่า บ่าซัก ก.ทำความสะอาดหรือล้างด้วยน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซัก (ซักฯ)