หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะใป๊
อักษรล้านนา
ซะไพ้
เทียบอักษรไทย
[ซะไพ้]
ความหมาย

ก.สะใภ้; สะไป๊ ก็ว่า (โดยมากเรียก ไป๊ เช่น พ่อแม่เรียกลูกสะใภ้ว่า ลูกไป๊, น้องเรียก ปี้ไป๊, พี่เรียก น้องไป๊เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะไป๊ (ซะไพ้)