หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะไซ้
อักษรล้านนา
ซะไซ้
เทียบอักษรไทย
[ซะไซ้]
ความหมาย

ว.ขวักไขว่,สับสน,บ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะไซ้ (ซะไซ้)