หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะเลซะลำ
อักษรล้านนา
ซะเลซะลำ
เทียบอักษรไทย
[ซะเลซะลำ]
ความหมาย

ก.เซถลำ,โซเซเหมือนจะหกล้ม,ทรงตัวไม่อยู่; สะเลสะลำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะเลซะลำ (ซะเลซะลำ)