หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะเข้า
อักษรล้านนา
ซะเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ซะเข้า]
ความหมาย

ก.ซะข้าว - ล้างข้าวที่หม่าให้หมดกลิ่นน้ำข้าวมวกก่อนนำ ไปนึ่ง;ส๋ะเข้า,ฮะเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะเข้า (ซะเขั้า)