หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะหี
อักษรล้านนา
ซะหี
เทียบอักษรไทย
[ซะหี]
ความหมาย

ก.ร่วมเพศ เยียะหี,สำหี,หวดหี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะหี (ซะหี)