หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะหน้า
อักษรล้านนา
ซะห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ซะหน้า]
ความหมาย

ก.ประจาน,เปิดโปง,แดกหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะหน้า (ซะห้นฯา)