หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะวาบลาบ
อักษรล้านนา
ซะวาฯปฯลาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะวาบลาบ]
ความหมาย

ก.กิน ลาบอย่างมุมมาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะวาบลาบ (ซะวาฯปฯลาปฯ)