หน้าหลัก
ซะวาบ
[ซะวาบ]

ก.มุมมาม,สวาปาม; สะวาบ ก็ว่า เช่น ป๋าซะวาบเหยื่อ - ปลาฮุบเหยื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะวาบ ()