หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะลุ้ม
อักษรล้านนา
ซะลุ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะลุ้ม]
ความหมาย

ว.พลบค่ำ,มืดโพล้เพล้ เช่น มืดซะลุ้ม - มืดเกือบจะมองไม่เห็นอะไร; สะลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะลุ้ม (ซะลุ้มฯ)