หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะลาบ
อักษรล้านนา
ซะลาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะลาบ]
ความหมาย

ว.อาการอ่อนเปลี้ยไม่มีแรง; สะลาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะลาบ (ซะลาปฯ)