หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะป๊ะ
อักษรล้านนา
ซะพะ
เทียบอักษรไทย
[ซะพะ]
ความหมาย

ว.มากมาย หลายอย่าง; เข้าใจว่าเพี้ยนมาจากภาษาบาลี คำว่า สัพพะ - ทั้งหลาย ทั้งปวง; ซะป๊ะซะปัน, ซะป๊ะซะเป้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะป๊ะ (ซะพะ)