หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซะปาย
อักษรล้านนา
ซะพายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะพาย]
ความหมาย

ก.สะพาย; สะปาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะปาย (ซะพายฯ)