หน้าหลัก
ซะน้ำ
[ซะน้ำ]

ก.เทน้ำลงเพื่อไล่สิ่งสกปรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะน้ำ ()