หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะตางแดง
อักษรล้านนา
ซะทาฯงฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะทางแดง]
ความหมาย

น.สตางค์แดง - เหรียญกษาปณ์หล่อด้วยทองแดงราคา ๑ สตางค์ มีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.25 ซ.ม. หนา 0.15 ซ.ม. น้ำหนัก 4.98 กรัม เจาะรูตรงกลาง ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า ''สยามรัฐ'' ด้านขวามีคำว่า ''สตางค์'' ด้านล่างเป็นเลขไทยบอกราคา ด้านหลังเป็นรูปจักร 8 กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกรัตนโกสินทร์ศก ผลิตจากประเทศเบลเยี่ยม ออกใช้วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2451 ผลิต 3 ครั้ง ร.ศ.127 ร.ศ.128 และ ร.ศ.129 แบบที่ผลิตขึ้นในครั้งที่ 2 และ 3 ไม่มีคำย่อ ร.ศ.หน้าเลขศักราช

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะตางแดง (ซะทาฯงฯแดงฯ)