หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะตาง
อักษรล้านนา
ซะทาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ซะทาง]
ความหมาย

น.เหรียญกษาปณ์ - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ซะตาง'' เพี้ยนมาจากคำว่า สตางค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะตาง (ซะทาฯงฯ)