หน้าหลัก
ซะง้า
ซะง้า
[ซะง้า]

น.ปีมะเมีย; สะง้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะง้า (ซะง้า)