หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะง้า
อักษรล้านนา
ซะง้า
เทียบอักษรไทย
[ซะง้า]
ความหมาย

น.ปีมะเมีย; สะง้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะง้า (ซะง้า)