หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะ
อักษรล้านนา
ซะ
เทียบอักษรไทย
[ซะ]
ความหมาย

มีความหมายกว้างขวาง เป็นได้ทั้งคำกิริยา และกิริยาคำวิเศษณ์ ส่วนมากสามารถเปลี่ยนเป็น สะ ได้โดยมีความหมายคงเดิม เช่น ซะปาย และ สะปาย มีความหมายเหมือนกัน ก๑. ซะ - กิน . เช่น ซะหมด - กินหมด,หมาซะเหียแล้ว - หมากินเสียแล้ว, กิ๋นซะกิ๋น ขว้าง - กินแบบทิ้งๆขว้างๆ ก๒.ซะ- ดุ,ด่าว่า. เช่น เอ๘+กซะ - ตะโกนด่า, ด่าซะด่าขว้าง - ด่าทิ้งด่าขว้าง ก๓.ซะ - ตี,ฟาด,เฆี่ยน. เช่น เอาค้อนซะ - ใช้ไม้ค้อนตี,ไม้แส้ซะหลัง - ไม้เรียวฟาดหลัง ก๔. ซะ - ล้าง,ทำให้สะอาด. เช่น ซะเข้า - ล้างข้าวหม่าหรือข้าวเหนียวแช่ก่อนจะนำไปนึ่ง, ซะน้ำ - ใช้น้ำเทลงเพื่อไล่สิ่งสกปรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะ (ซะ)