หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอยหยวก ออกเสียง ซอยหยฺวก
อักษรล้านนา
ซอฯยอยฯวฯก,ซอฯยฯอยฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[ซอยอฺยฺวก]
ความหมาย

ก.ซอยหยวก - หั่นลำต้นกล้วยเป็นแผ่นบาง เพื่อสับเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมอาหารให้หมูกิน: ดู...หยวก

ออกเสียงล้านนา
หยวก ออกเสียง หยฺวก
อักษรล้านนา
อยฯวฯก
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺวก]
ความหมาย

น.หยวก - ลำต้นของกล้วย,ส่วนในหรือแกนอ่อนของลำต้นกล้วย ใช้ส่วนที่เป็นแกนอ่อนปรุงเป็นอาหาร เช่น แก๋งหยวกใส่จิ๊นไก่ใส่งุ้น (แกงหยวกใส่ไก่ใส่วุ้นเส้น) หรือใช้ทั้งลำแกะเอาส่วนที่เป็นเปลือกแก่ๆหุ้มอยู่ข้างนอกทิ้ง หั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆ ต้มผสมแกลบอ่อน และอาหารหมู ให้หมูกิน; หยวกก้วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยหยวก (ซอฯยอยฯวฯก,ซอฯยฯอยฯวฯก)