หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอยตั๋น
อักษรล้านนา
ซอฯยฯตันฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอยตัน]
ความหมาย

น.ทางตัน - ตรอกหรือซอยที่ไม่มีทางออกหรือไปต่อไปไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยตั๋น (ซอฯยฯตันฯ)