หน้าหลัก
ซอยตั๋น
[ซอยตัน]

น.ทางตัน - ตรอกหรือซอยที่ไม่มีทางออกหรือไปต่อไปไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยตั๋น ()