หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอยจั๋กไค
อักษรล้านนา
ซอฯยฯจักฯไฅ
เทียบอักษรไทย
[ซอยจักไฅ]
ความหมาย

ก.หั่นตะไคร้ ให้เป็นแว่นเล็กๆ บางๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยจั๋กไค (ซอฯยฯจักฯไฅ)