หน้าหลัก
ซอยจั๋กไค
[ซอยจักไฅ]

ก.หั่นตะไคร้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอยจั๋กไค ()