หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอย
อักษรล้านนา
ซอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอย]
ความหมาย

น.ตรอก,ถนนสายเล็กๆ; กอง ก็ว่า: ก.หั่นด้วยมีดเล็กๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอย (ซอฯยฯ)