หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซอมภอหลวง
อักษรล้านนา
ซอฯมภํอฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ซอมภอหลวง]
ความหมาย

น.ต้นหางนกยูงฝรั่ง - ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ลำต้นและตามกิ่งไม่มีหนาม เปลือกต้นเรียบสีเทา ดอกสีแดง แสด เหลือง ออกดอกปีละครั้ง ขณะออกดอกจะผลัดใบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอมภอหลวง (ซอฯมภํอฯหลฯวฯง)