หน้าหลัก
ซอมภอ
[ซอมภอ]

น.ต้นหางนกยูง - ชื่อไม้พุ่ม ลำต้นและตามกิ่งมีหนาม ดอกสีชมพู แดง เหลือง ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอมภอ ()