หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอมภอ
อักษรล้านนา
ซอฯมภํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ซอมภอ]
ความหมาย

น.ต้นหางนกยูง - ชื่อไม้พุ่ม ลำต้นและตามกิ่งมีหนาม ดอกสีชมพู แดง เหลือง ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอมภอ (ซอฯมภํอฯ)