หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซองหาง
อักษรล้านนา
ซอฯงหางฯ
เทียบอักษรไทย
[ซองหาง]
ความหมาย

น.สายรัดโคนหางม้าหรือหางช้างที่ติดกับอานหรือกูบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซองหาง (ซอฯงหางฯ)