หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซองมีด
อักษรล้านนา
ซอฯงมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ซองมีด]
ความหมาย

น.ที่วางกระบวย - กระบวยใช้ตักน้ำดื่ม เมื่อใช้ แล้วต้องวางคว่ำลงในซองที่อยู่ใกล้ๆหม้อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซองมีด (ซอฯงมีดฯ)