หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ซองน้ำบวย
อักษรล้านนา
ซอฯงนํ้าฯบวฯย,--บวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ซองน้ำบวย]
ความหมาย

น.ที่วางกระบวย - กระบวยใช้ตักน้ำดื่ม เมื่อใช้แล้วต้องวางคว่ำลงในซองที่อยู่ใกล้ๆหม้อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซองน้ำบวย (ซอฯงนํ้าฯบวฯย,--บวฯยฯ)